Vrijdagochtend kwam Robert Densink van Entente Florale om met mij en ons park kennis te maken. Na mijn uitleg over het ontstaan van het project Koningspark en de gang naar waar we nu staan zijn we naar het Koningspark gegaan waar we met hulp en aanwijzingen van Jim alles bekeken hebben. Hij zal binnenkort weer contact met ons opnemen om de voortgang te bespreken.

10 april hebben we de vragen die nodig zijn voor het projectplan Groen ondernemen en Groen doen van Entente Florale voor het Koningspark met de antwoorden teruggestuurd, waarin onze wensen en verwachtingen o.a. vermeld konden worden.

Op dinsdag 14 april heb ik een melding gedaan van overlast bij de gemeente van een groep hangjongeren die de laatste dagen in het hondenveld rondhingen met een hond waar andere hondenbezitters niet mee in het losloopgebied durfden, daarnaast lieten ze allerlei troep achter en lagen de boomstammen om. Ook de binnenband die als veer voor het poortje fungeerde was kapot. Een paar hondenbezitters deden hier hun beklag over bij mij en vroegen bij wie ze zo’n melding konden doen. Iedereen kan altijd via de website van de gemeente een klacht indienen of bellen met 140162, waarna er al snel actie ondernomen wordt. Na het wekelijks oveleg van de gemeente met wijk- en buurtbeheer, de jongerenwerkers, de wijkagent is er iemand op afgestuurd en zijn ze aangesproken op hun gedrag, waarna ik geen klachten meer gehoord heb.

De agendapunten voor de bestuursvergadering die avond bestonden uit o.a. de aanvraag van een container bij de gemeente, wat uiteindelijk toch dient te gebeuren door ons en wat ons wel verbaasd, aangezien de gemeente al veel heeft bijgedragen schijnt het niet mogelijk te zijn af te wijken van de normale procedure, waarbij wij leges dienen te betalen voor de vergunning om een container van hen voor de opslag van ons gereedschap te krijgen. Ook onze mogelijkheden voor de aanvraag van een bijdrage van de Rabobank via een duurzaam fonds, de opzet van de dag van het park en een nieuw evenement dat op 12 juni op de parkeerplaats bij het Koningspark door Anja van de Triangel opgezet zal worden, waarbij zo veel mogelijk lokale ondernemers met een kraam zullen deelnemen kwamen aan bod en wat “Hallo Raamsdonksveer” zal gaan heten.

Bij de gemeente hebben we de vraag neergelegd of wij ook inspraak kunnen krijgen en op de hoogte worden gehouden over de ontwikkelingen die er blijkbaar zijn op het gebied van de waterhuishoudding in het Koningspark, waarop later een afspraak hierover volgde. Ook heb ik nog een melding gedaan van een grote dode karper, die in de vijver dreef.

Van Nienke kregen we te horen dat we op 19 mei tijdens een rondetafelvergadering de kans krijgen om het masterplan aan de gemeenteraad en buurtbewoners op het gemeentehuis te presenteren, waarbij wij hopen dat zo de weg vrijgemaakt wordt voor de realisatie van de drainage van de grasvelden met bijkomende zaken zoals de wadi’s, de geplande terp en het inzaaien van de verschillende mengsels, wat ook ons project is dat we i.s.m. Entente Florale dit jaar hopen uit te gaan voeren. 20 april kwam er van hen een persbericht; “Pilotprojecten van leertraject ‘Groen ondernemen en Groen doen’ zijn bekend”, dat in de media verspreid is.

Donderdag 23 april hadden we bij Toon Simons een eerste bespreking over het evenement op 12 juni, waarbij wij het aanbod kregen om op die avond een loterij te organiseren met prijzen van de deelnemende ondernemers, waarbij de opbrengst zal zijn t.b.v. het veilig speelgedeelte in het Koningspark voor de kinderen met een beperking en waarvoor we al een vergunning hebben aangevraagd. Ook proberen we op die avond het Veers erfgoed erbij te betrekken en kunnen onze plannen ingezien worden. Anja had al flink wat ondernemers en wil richting de 50 deelnemers zien te verzamelen, dus dat zal een leuk evenement worden. Ook stond er die dag een artikel in de Langstraat over de Dag van het Park op 31 mei a.s., waarop o.a. de foto-expositie met oude foto’s die in het park gemaakt zijn van het Veers Erfgoed in hun kiosktent te zien zal zijn naast onze plannen of een rondleiding die door onze natuurgids Piet gegeven wordt en nog meerdere verrassingen. John heeft voor deze dag een aparte website gemaakt met allerlei info en foto’s over deze dag, www.dedagvanhetpark.nl De zanggroep s’OTTO Voce gaf door dat ze volgend jaar op 29 mei als we een culinair evenement aan die dag koppelen beschikbaar zullen zijn…

De 2e Koningsloop op 26 april was weer een succes met nog meer lopers voor de 5 en 10 km (totaal ruim 150 inschrijvingen). Ook de kinderen tussen 5 en 12 jaar deden enthousiast hun best om een goede tijd voor de 1 of 2 km neer te zetten.

28 april bespraken we als bestuur ter voorbereiding van de bijeenkomst van donderdag 30 april op het gemeentehuis met Nienke Hanselmans en Henk Kools de drainage en de waterhuishouding in het Koningspark. Daarnaast kwam ook nog onze aanvraag voor het fonds van de Rabobank aan de orde en hoe we een loterij voor 12 juni kunnen en dienen te organiseren.

Tijdens die bespreking op 30 april bleek dat de gemeente een onderzoek naar de waterhuishouding heeft gepland ter voorbereiding van onze aanpak van de drainage. Er bestond enige twijfel over het effect van de wadi’s die gepland zijn, waarover wij een andere mening hebben. Ook ging het over het verbeteren van de waterkwaliteit van de vijver en kregen we nog suggesties voor mogelijke subsidies mee. Ter aanvulling van het onderzoek hebben we het bodemonderzoek dat Arcadis in een eerder stadium voor ons uitvoerde met mogelijke oplossingen voor de drainage nagestuurd, wat overigens destijds ook al naar hen gezonden was.

Afgelopen weken hebben Ellie, mijn nieuwe vriend Peter en ik onkruid gewied en nog allerlei zaden gezaaid, waarvan er al heel wat boven de grond komen. Ook kregen we van bosbessenkweker Piet Smekens uit Giersbergen bij Drunen, waar ik met mijn fietsmaatje John af en toe langs ga, een aantal planten van de moerasspirea, die door Jim aan de oever van de vijver zijn geplant. Het park staat er momenteel prachtig bij en het ruikt heerlijk naar de bloesembomen.

8 mei kwam Fabian Eijkhout voor een interview over de rondetafelvergadering op dinsdag 19 mei a.s. voor in de Langstraat van komende week.

11 en 18 mei hebben we vervolgafspraken over het evenement op 12 juni en komende week hopen we eindelijk een afspraak te kunnen maken om de tekening voor de vleermuiskast te bespreken met Fons op het Dongemondcollege, zodat de leerlingen die voor de zomervakantie nog in elkaar kunnen timmeren.

18 mei hebben we een afspraak met een bedrijf dat ons mogelijk kan helpen met de uitvoering van het grondwerk rondom de drainage. Als alles op tijd gerealiseerd kan worden is voor de winter het gazon dichtgegroeid en kunnen de kinderen misschien deze winter vanaf de terp met hun sleetjes, maar eerst nog een mooie zomer voor de boeg.