koningspark ontwerp natuurlijk spelen v2015NATUURLIJK SPELEN

Nu vanuit het masterplan het natuurlijk speelgedeelte met prachtige natuurlijke speelaanleidingen in het Koningspark vorm begint te krijgen, kun je er ook heerlijk spelen en word je uitgedaagd om in deze natuurlijke omgeving van alles te ontdekken of om zelf iets te bouwen.

Zand, boomstammen, grote zwerfkeien, de waterpomp met waterbaan, de tunnelbuis, de pallisade burcht, de speelboom, de tipitent of de wilgentunnel zijn fantastische middelen. Je kunt er straks allemaal in, op, onder of mee spelen. Je kunt ook van de terp afrollen of ’s winters glijden met je sleetje. Of over de wadi’ s springen en onder de bruggen kruipen. Het is vooral geschikt voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar.

De speelplek is openbaar toegankelijk. Dit betekent dat kinderen er zonder toezicht kunnen spelen. In de praktijk zullen er wel vaak ouders/buurtbewoners een oogje in het zeil houden. De gemeente blijft als eigenaar van het park eindverantwoordelijk voor het terrein en de veiligheid.

De natuurlijke speelaanleidingen worden zo gemaakt dat de vindingrijkheid van de kinderen wordt gestimuleerd. Het buiten spelen en het spelen in de natuur komt echter steeds meer in het gedrang door beperkte speelruimte of doordat de afstanden tussen woning en speelruimte moeilijk te overbruggen zijn. De Stichting Koningspark zoekt zoveel mogelijk naar omstandigheden om het buitenspel en het spelen in de natuur te bevorderen.

koningspark ontwerp veilig spelenVEILIG SPELEN

Het Koningspark is natuurlijk niet compleet als er geen speelgelegenheid is voor ALLE kinderen!! Voor de kleintjes of om met je vriendje of vriendinnetje, broertje of zusje met een lichamelijke of verstandelijke beperking te kunnen spelen, wordt er op de plaats waar de betonnen bankjes stonden  een ellipsvormig veilig speelgebied aangelegd. Het wordt omsloten door een haag met hek, dat afgesloten kan worden met een poort. Je kunt daar spelen met de aangepaste zandtafel of glijbaan, op een grote kei, boomstam of speelboom kruipen, waarbij je op een bankje in de gaten gehouden kan worden door je begeleider. Er is dus van alles te beleven. Het gehele speelgedeelte wordt aangeplant met prachtige planten en struiken, die soms lekker ruiken of heel fijn aanvoelen of er met  grote bladeren heel spannend uitzien of die altijd ritselen. Deel dit met je buren en schoolvriendjes en kom lekker spelen.

RECREATIE

In 2013 is er door Arcadis een bodemonderzoek gedaan in een groot gedeelte van het park. Omdat toen het hoofdgazon veel te nat was voor recreatieve doeleinden moest de drainage daar dringend aangepakt worden. Dit is tijdens de 1e fase vanuit het masterplan van Vis à Vis door de Rooy Hoveniers met drainagebuizen en wadi’s verbeterd en nu het ingezaaide gazon weer dichtgroeit kan er vanaf het voorjaar weer goed gebruik van gemaakt worden voor recreatieve doeleinden. Ook de voorjaarsweide aan de zuidkant kan nadat het uitgebloeid is voor dit doel gebruikt worden. Kleinschalige evenementen kunnen ook georganiseerd worden, waarbij de stichting kan optreden als intermediair richting de gemeente en andere partijen.