Onderdeel van de opdracht aan Vis à Vis ontwerpers was het opstellen van de beheer- en onderhoudsplannen voor het Koningspark. In aanvulling op het ontwerp dat zij gemaakt hebben moeten er ook richtlijnen zijn met betrekking tot het onderhoud. Hiervoor is een uitgebreid rapport samengesteld met daarin per deelgebied de beschrijving van het benodigde onderhoud en beheer. Deze plannen zijn hieronder te downloaden in PDF-formaat.

Beheerplan Koningspark.pdf

KAARTEN bij beheerplan
4. Beheergroep grasland.pdf
5. Beheergroep onderbegroeiing.pdf
6. Beheergroep bomen.pdf
7. Beheergroep bosvakken en singels.pdf
8. Beheergroep hagen en heggen.pdf
9. Beheergroep water.pdf
10. Beheergroep wegen en paden.pdf
11. Beheergroep terreinelementen.pdf

BIJLAGEN bij beheerplan
Bijlage 1. Beheersmaatregelen per beheersgroep.pdf
Bijlage 2. Voorjaarsbloemenweide.pdf