Vis à Vis ontwerpers uit Woudrichem heeft tijdens de winterperiode 2014/2015 het masterplan ontwikkeld en werkt momenteel aan de bijbehorende onderhouds- en beheersplannen.

De ontwerpers Margo van Beem en Emiel Versluis zijn bij het ontwerpen uitgegaan van de eerder verzamelde wensen en verlangens van alle betrokken partijen. Hieruit is een compleet beplantingsplan opgesteld met behoud van zoveel mogelijke inheemse, oude planten- en boomsoorten waarbij de nadruk ligt op een natuurlijke uitstraling. Daar waar nodig zijn ondertussen al bomen, heggen of struiken gerooid en komen daar nieuwe of andere soorten voor in de plaats.

De strook met laurierkers aan de kant van de Koningstraat is grotendeels gerooid. Hier staat nu een bijenhotel, met daarnaast een gedeelte met bloemen en vlinderstruiken die we verplant hebben van onder de Metasequoia’s. Tijdens NL-doet 2015 is het eerste gedeelte van deze kant met bosrandbeplanting aangeplant met een gevarieerd aantal vaste planten of overwegend bloeiende en bes- of vruchtdragende struiken. Het resterende bosrandgedeelte is gepland om tijdens NL-doet 2016 verder aangeplant te worden. Het grote gazon naast het hondenlosloopgebied is tijdens de werkzaamheden van de 1e fase vanaf 2 september opnieuw gedraineerd. Er zijn wadi’ s aangelegd met daarover heen betonnen wandelelementen. De wadi’ s zijn ingezaaid met een oeverbeplantingsmengsel, wat al goed ontkiemd is en de komende jaren een mooie bloemenpracht kan gaan produceren. Er zijn een aantal bomen verplant en gerooid tijdens de eerste fase. De stervende oude lijsterbes ligt nu in het speelgedeelte met de wortelkluit aan de kant van de vijver en kan misschien gaan fungeren als ijsvogelnestplaats.

In het centrum van het park is tijdens de 1e fase de beplanting en bestrating verwijderd. Hier is nu een terp van zo’ n 2,5 meter hoog aangelegd.  De terp kan tevens als speelaanleiding fungeren. Evenals het grote grasveld is die ingezaaid en ondertussen al goed begroeid. Aan de oostkant vanaf de poort aan de Wilhelminalaan komt een bosrand met stinzen beplanting met een bospad van houtsnippers er doorheen. Het gazon ernaast wordt omgetoverd tot een voorjaarsbloemenweide die later in het jaar gemaaid wordt en er komen mogelijkheden om te picknicken.

Tijdens de komende boomfeestdag op 16 maart 2016 willen we feestelijk een aantal bomen en struiken gaan planten. De Rooy Hoveniers sponsort 5 bomen, maar ook de gemeente schenkt ons een boom en er worden een gesponsorde Amberboom en Davidia bij het bootcampgedeelte geplant. We willen hier een educatieve invulling aan geven met basisschoolkinderen. Zo kunnen ze leren dat het rooien van de wilg aan de kant van het grote grasveld gevolgd wordt door herbeplanting en dat dit alles ten goede komt aan de schoonheid van het park.

Onder de metasequoia’s wordt zo gauw we daar een sponsor voor vinden een koningsvarenbos aangeplant. De vijver is eind 2013 door de gemeente uitgebaggerd. Hierbij is een flink gedeelte van de beschoeiing verwijderd en tot een natuurlijke oever getransformeerd. Studenten van het Prinsentuincollege uit Breda hebben een beplantingsplan voor de vijver- en oeverbeplanting ontworpen, waarna in april 2014 na enige aanpassing door Vis à Vis met hulp van hengelsportvereniging ‘Ons genoegen’ plus andere vrijwilligers 300 vijverplanten zijn geplant en daarna is door hoveniersbedrijf de Rooy een oeverplantenmengsel gezaaid. Hiervan kan iedereen heerlijk genieten. De bloemenweide langs de rand van de vijver heeft een grote aantrekkingskracht heeft op mensen en dieren en is daardoor uitstekend geschikt voor natuureducatie.

Aansluitend aan het natuurlijk speelgedeelte is een strandje gevormd, waar ook de beplanting nog aangepast wordt. Eveneens zijn er in april 2014 enkele bomen langs de tuinen van de Koningstraat gerooid, waar later een herbeplanting voor uitgevoerd zal worden. Van een van deze grote bomen zijn zitelementen gezaagd die in het losloopgebied voor honden geplaatst zijn.