Vleermuiskast in het Koningspark

In het Koningspark staat een vleermuiskast. Deze is op feestelijke wijze onthuld door wethouder Kevin van Oort op woensdag 16 maart 2016. De vleermuiskast is een kraamkamer voor vleermuizen en heeft als doel de vleermuispopulatie in de buurt op peil te houden. Na de recente renovatie van de wijk is er voor de vleermuizen minder ruimte. Door de plaatsing van deze kast wordt er een nieuwe plek gegeven aan deze vliegende zoogdieren.

Deze kast is mogelijk gemaakt door een subsidie van het Brabants Landschap, Provincie Noord-Brabant en de Nationale Postcode Loterij. Dankzij de inzet van het Dongemond college uit Raamsdonksveer is de kast ook daadwerkelijk gerealiseerd. De leerlingen hebben op basis van de technische tekeningen van Erik Korsten een mooi stuk vakwerk afgeleverd.

Bij de vleermuiskast staat een praktisch informatiebord met onderstaande korte tekst en uitleg over de kast en vleermuizen:

“Door sloop of renovatie van gebouwen zijn veel verblijfplaatsen (kieren, spleten en gaten in muren en daken) verdwenen met als gevolg dat wij steeds minder vleermuizen in onze dagelijkse omgeving aantreffen.

De Stichting Koningspark biedt met de kraamkast deze bijzondere beestjes een nieuwe verblijfplaats aan.

De kast is opgebouwd uit compartimenten. Gedurende het broedseizoen kunnen de vleermuizen zich via de openingen tussen de lagen verplaatsen naar een voor hen iets gunstiger klimaat. Het gaat om microklimaatverschillen die van belang zijn.

Aan de onderzijde van de kraamkast bevindt zich de invlieg opening. De vleermuizen kruipen hierlangs naar binnen waarna zij zich via de horizontale groeven in de verschillende platen verplaatsen.

Rond april, wanneer de vleermuizen uit hun winterslaap zijn gekomen, wordt de kraamkast bevolkt. Mogelijke bewoners zijn: de gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis of laatvlieger.

De gewone dwergvleermuis wordt 3,5 tot 5 cm lang, met een spanwijdte van 18 tot 24 cm en kan 3,5 tot 8,5 gram wegen.

De ruige dwergvleermuis is wat groter en de laatvlieger is zelfs 8 cm lang met een spanwijdte van bijna 40 cm en een gewicht tot 30 gram.

Deze vleermuizen broeden in kolonies. Een kraamkolonie kan variëren van enkele dieren tot enkele honderden. Begin juni worden de jongen geboren na een dracht van een viertal weken. Midden juli zijn de jongen volgroeid en leren ze vliegen.”