Veel mensen die gebruik maken van het park, komen hier met een hond. Het is één van de weinige plekken in de gemeente waar honden veilig los kunnen lopen. Afgelopen winter is daar door vrijwilligers, een aantal sponsors en m.b.v. de gemeente een apart uitrengebied voor aangelegd. Om overlast voor andere mensen in de rest van het park, waar de honden nog steeds aan de lijn gehouden dienen te worden, te beperken (denk aan hondenpoep en enthousiaste, soms vieze, viervoeters, waar niet iedereen van gediend is) is besloten om een apart veld aan te leggen voor die vrolijke huisdieren.

Het uitrenveld ligt aan de rand van het park; aan de zijde van sporthal Parkzicht. Het gebied kan via twee openingen met poortjes worden betreden. Het is een groot aaneengesloten gebied met bomen, her en der een struik en omsloten door een wilgenvlechthek. De palen die tijdens het uitbaggeren van de vijver uit de beschoeiing zijn gehaald werden hergebruikt om dit hek mee aan te leggen.

Voor het vlechtwerk konden we gebruik maken van de wilgentenen die door de Brabantse Delta gesnoeid zijn op een dijk langs de Donge tussen de Oosterhoutseweg en de snelweg A27 als sponsoring en die we daar konden ophalen . Ook de gemeente heeft nog een flinke lading takken geleverd die langs de Oosterhoutseweg en langs de Veste stonden. Vanaf half december 2013 is er op de zaterdagen door een groep vrijwilligers hard gewerkt om het wilgenvlechthek rondom het uitrenveld van zo’n 220 meter lengte mee aan te leggen. Ieder bracht het benodigde gereedschap en veel goede moed mee. Voor het verwijderen van de struiken is door de gemeente de Go! ingeschakeld. Hoveniersbedrijf Staal heeft aangeboden het pad door het gebied uit te graven en aan te leggen. Van Brabant Groen kregen we een paar rioolbuizen als speelobject voor de honden en  anti-worteldoek voor in het pad, firma van de Pluim heeft het gemalen puin in het pad ingereden en afgetrild. Van de gemeente mochten we de gele gravel hergebruiken die van de parkeerplaats achter het gemeentehuis verwijderd werd om het pad in het uitrenveld mee af te werken, wat ingereden is door van der Pluim en aangetrild door onze vrijwilligers. Van Bakkerij Broeders kregen we een heerlijke lunch tijdens een van onze werkdagen.

Van de gemeente hebben we ook een lading houtsnippers gekregen om in het gebied te verwerken als ondergrond. Uit het gebied zijn het onkruid, zoals  de brandnetels, bramen en gesnoeide boompjes verwijderd door ons en is er naast een hondenwip van pallets een glijbaan voor de honden gemaakt, een slalom  geplaatst en kunnen honden door autobanden springen, waardoor er een echte hondenspeeltuin is ontstaan. Van een buurtbewoner kregen we een enorme zwerfkei waar omheen hovenier Marcel Hovers voor ons een pleintje heeft aangelegd met de gravel. Hij heeft  van een boomstam meerdere zitstoelen gemaakt rondom die kei om daar te kunnen zitten. Ook heeft hij nog een paar andere boomstammen in het veld gelegd en de grond van het pleintje over de rioolbuizen als heuveltjes verdeeld. De behoefte uit de omgeving aan een groot, veilig afgeschermd, speelveld voor de honden is hiermee ingevuld.

De gemeente heeft afvalbakken bij de ingangen geplaatst, aan het begin van het pad is er via Fauna diertotaal door ons een speciale afvalbak met poepzakautomaatje geplaatst waar de hondenpoep in gedeponeerd kan worden en die als pilot geldt om later evt. door de gehele gemeente uit te breiden. Omdat er ook in het uitrenveld een opruimplicht geldt verwachten we dat iedereen het gebied zelf zo schoon mogelijk houdt, ook voor de honden is het niet fijn om in de poep te staan…

Bij de ingangen hebben we informatieborden staan met o.a. de deelnemende sponsors. Het gebied is niet geschikt om met een hondenpoepzuiger schoongemaakt te worden.

Alles bij elkaar is het hondenlosloopgebied annex speeltuin een voorbeeld hoe het op andere locaties ook ingevuld zou kunnen worden, waarbij we de kennis en kunde die we met de inrichting van dit gebied opdoen graag delen met anderen.

Vanuit onze vereniging Koningspark is door een paar ondernemers en deskundigen een nieuwe werkgroep begonnen aan besprekingen met de gemeente om het hondenbeleid in de hele gemeente aan te gaan passen.