Onze stichting kan niet zonder actieve, enthousiaste vrijwilligers. Daarom zijn we altijd op zoek naar mensen die een positieve bijdrage willen leveren aan het Koningspark. Nu heb je waarschijnlijk gehoord van de plannen voor het Koningspark, lijkt het je leuk om daarbij betrokken te zijn, maar vraag je jezelf af “Wat zou ik dan kunnen doen?”.

Iedere bijdrage is welkom, van klein tot groot. Een paar voorbeelden van wat je zou kunnen bijdragen:
– Incidenteel of structureel helpen bij het onderhouden van de beplanting, speelaanleidingen en boomgaard.
– Begeleiden van (school)groepen die educatief naar het park komen.
– Meedenken/uitwerken van de plannen die er liggen voor de verschillende onderdelen van het park
– Benaderen van sponsors
– Snoeien van het groen
– En nog veel, veel meer…

Wil je vrijwilliger worden? Meld je dan aan door een mail te sturen naar bestuur@hetkoningspark.nl. Bovenstaande werkzaamheden zijn slechts enkele voorbeelden, hieronder vind je een uitgebreidere uitleg over wat de werkzaamheden inhouden en wat we zoal doen. Wil je niet actief deelnemen aan werkzaamheden, maar draag je het initiatief wel een warm hart toe? Dan kan je ook donateur worden.

 

Werkzaamheden

Om de uiteenlopende werkzaamheden in het Koningspark uit te kunnen voeren, kunnen we niet zonder vrijwilligers. Niet iedereen heeft evenveel tijd beschikbaar en iedereen heeft verschillende interesses. De één steekt graag de handen uit de mouwen en pakt de snoeischaar of schop en een ander is liever bezig met bestuurlijke taken. Zo is er voor ieder wat wils.

Op elke 4e zaterdag van de maand organiseren we een Koningspark werkdag voor onderhoudstaken door vrijwilligers.

Het bestuur van het Koningspark vergadert eens in de 2 weken op dinsdagavond. De vergadering duurt  2 uur.

Hieronder kun je meer informatie vinden over de werkzaamheden in en rondom het Koningspark en wat nog meer van toepassing is.

Groen

In het Koningspark wordt de beplanting op een aantal plaatsen vervangen door andere bomen, struiken of vaste planten of eenjarige bloemen, waardoor de biodiversiteit vergroot wordt en er mogelijkheden ontstaan om natuureducatie aan te bieden. Hierdoor wordt het park aantrekkelijker voor natuurliefhebbers, bezoekers, vogels, kleine zoogdieren als egels of vleermuizen, insecten of vlinders. We gaan het park mede met de gemeente onderhouden.

Er is vanuit het projectplan door Vis a Vis tuinontwerp een beplantingsplan gemaakt met de verschillende gedeelten die gewijzigd zullen worden. Hieronder vallen de bosrand beplanting, borders met vaste planten of kruiden,   de stinzenbos beplanting,  oeverbeplanting van de vijver inclusief de wadi’s en de schaduwbeplanting. In de nabije toekomst komen daarbij nog  de voorjaarsbloemenweide, het koningsvarenbos en de beplanting rondom het sport- en speelgedeelte.

We doen dit in overleg met gemeente door vrijwilligers en o.a. met hulp van hoveniersbedrijf de Rooij of via sponsoring. De beplanting wordt aangelegd door vrijwilligers, eventueel i.s.m. scholen en/of hoveniersbedrijven. Het onderhoud wordt vanuit het beheers- en onderhoudsplan ook door vrijwilligers en/of scholen i.s.m. hoveniersbedrijven of via de gemeente uitgevoerd. De werkzaamheden zullen bestaan uit o.a. onkruid wieden, snoeien, bij droogte water geven of  het park schoon houden.

Voor meer info: bestuur@hetkoningspark.nl.

Natuureducatie.

Om natuureducatie mogelijk te maken worden er seizoen wandelingen ontwikkeld, die aan scholen of groepen aangeboden worden om op een laagdrempelige manier meer over alles wat er in het Koningspark groeit, vliegt, kruipt of zwemt te kunnen leren, te ontdekken en te genieten.

We zijn nog op zoek  naar personen die een en ander kunnen digitaliseren. Wil je hieraan een bijdrage leveren of voor meer info bel of mail dan met Frans Peters 0162-521825.

 

Hondenlosloopgebied

Er is onder de bomen aan de kant van sporthal Parkzicht een mooi uitlaatgebied voor de honden aangelegd d.m.v. een wilgenvlechthek met poortjes, er zijn banken geplaatst en er is een pad aangelegd. Bij de entree van dit gebied aan de kant van de Parklaan staat een poepzakjesautomaat met afvalbak en bij de poortjes nog 2 afvalbakken.

Poep dient worden  opgeruimd door  de hondenbezitters. De gemeente zorgt voor het legen van de afvalbakken en incidenteel doen we onderhoud aan het wilgenvlechthek of de poortjes.

Bel of mail voor meer info of als de poepzakjes in de automaat op zijn met John Gaasbeek 06-516 222 55.

Hij vult dan deze z.s.m. aan.

Dieren

Wij willen de omstandigheden voor insecten, vlinders, vogels, vissen, amfibieën en kleine zoogdieren in het park ondersteunen of versterken. Dit doen we met een bijenhotel, nestkastjes, een egelhuisje en een vleermuizenkast op een hoge paal als kraamkamer voor ong. 1000 vleermuizen. Onderhoud en beheer gebeurt door vrijwilligers en/of  scholen.

Voor meer info: bestuur@hetkoningspark.nl.

 

Spel & Recreatie

Vanuit het ontwerp van Vis a Vis  is vanaf het strandje aan de vijver door de Rooy hoveniers een aanvang gemaakt met een natuurlijk speelgebied waar kinderen vrij kunnen spelen met speelaanleidingen zoals boomstammen, grote zwerfkeien, een rioolbuis en zand. Er komt nog een speelboom, een wilgen tipitent, een soort burcht van pallisaden palen  en een pomp om lekker met water te knoeien middels een water speelbaan. Dit zijn objecten die uitnodigen tot spelen en creatief omgaan met de geboden mogelijkheden, dit zijn dus geen speeltoestellen.

Daarnaast komt er op de plaats waar vroeger de betonnen bankjes stonden nog een kleine, afgeschermde ellipsvormige veilige speelplaats, welke ook geschikt is voor kinderen met een beperking, zodat echt alle kinderen gebruik kunnen maken van het Koningspark. Hierin komt o.a. een aangepaste glijbaan  en zandtafel, een speelboom, een grote zwerfkei en nog meer aanleidingen om te beleven hoe fijn het is in de natuur te spelen.

Naast de terp, die ook goed gebruikt kan worden als speelaanleiding, komt aan de kant van de tennisvelden een bootcampgedeelte en misschien nog een paar beweegapparaten voor ouderen. Verder komen er in de voorjaarsbloemenweide picknickbanken. Voor het verder aanleggen, beheer en onderhoud van het speelgedeelte zoeken we vrijwilligers. We kunnen dan een speeltuincommissie vormen.

Voor meer info: bestuur@hetkoningspark.nl.

Sponsoring

We zoeken nog een of meer bestuursleden voor fondsen- of sponsorwerving om de gestelde doelen te kunnen realiseren. Hiervoor hebben we verschillende sponsorpakketten samengesteld  voor de grotere sponsors of kun je als donateur vriend van het Koningspark worden. Met de pakketten benaderen we (lokale) bedrijven voor de realisatie van (deel)plannen binnen het project. Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om “in natura” een bijdrage te leveren, waarbij we hopen dat bedrijven en organisaties bereid zijn om mensen en middelen ter beschikking te stellen voor de uitvoering van de plannen. Ook zoeken we mensen voor het organiseren van sponsorevenementen, zoals een sponsorloop, culinair evenement, markt, etc. Ook het benaderen van subsidieverstrekkers zoals provincie Noord-Brabant, etc. behoort tot de mogelijkheden. We hebben al een lijst met deelprojecten of wensen die we op ons verlanglijstje hebben staan. We zullen bedrijven en organisaties gericht benaderen om te informeren wat de mogelijkheden zijn. Hierdoor weten potentiële sponsors direct waar ze aan toe zijn, wat de gevraagde investering is en waar de bijdrage terecht komt. Veel sponsorbijdragen zullen incidenteel en specifiek voor één deelplan bedoeld zijn. Voor de langere termijn is het nodig om ook structureel subsidie en sponsoring te vinden voor onderhoud en beheer.

Voor meer info: John Gaasbeek 06-516 222 55

PR/Communicatie

Onder deze noemer vallen alle vormen van communicatie naar de verschillende partijen zoals vrijwilligers, omwonenden, gemeente, sponsors, leveranciers en subsidieverstrekkers. Dit gebeurt d.m.v. website, persberichten, flyers, artikelen, social media en direct contact met belanghebbenden (netwerken).

Hiervoor wordt ook social media actief gebruikt en worden er persberichten opgesteld voor diverse mediadoeleinden. De website en facebookpagina moeten bijgehouden worden voor berichtgeving over de vorderingen van de plannen. Er is een krachtige, heldere huisstijl gerealiseerd.

Voor deze activiteiten hebben we in het bestuur actieve vrijwilligers nodig.

Voor meer info: John Gaasbeek 06-516 222 55

Kunst

We willen een plek inrichten waar mensen kunnen genieten van kunst in een natuurlijke omgeving door bijvoorbeeld het inrichten van een beeldentuin om lokale kunstenaars een plek te bieden voor het exposeren van hun werk. Dit kan een permanent of tijdelijk karakter hebben, afhankelijk van het soort werk. Dit zou gedaan kunnen worden door vrijwilligers, scholen of lokale kunstenaars.

Voor meer info: John Gaasbeek 06-516 222 55