Download

Koningspark Masterplan 2015

Download het nu als pdf bestand
Download

De plannen voor het Koningspark beginnen steeds meer vorm te krijgen. De belangrijkste onderdelen op dit moment zijn de volgende drie speerpunten:

  • Hondenlosloopgebied [gerealiseerd]
  • Beplanting
  • Spel & recreatie

Deze drie speerpunten staan in de onderliggende submenu’s verder uitgelegd. Naarmate de plannen meer vorm krijgen en verder ingevuld worden wordt de informatie ook bijgewerkt. Kom dus regelmatig terug om te kijken wat de stand van zaken is.

DE PLANNEN

[november 2015]Vanaf 2 september 2015 is de 1e fase van het masterplan uitgevoerd door de Rooy Hoveniers. Zij hebben dit medio november afgerond. Het grote grasveld is gedraineerd en er is een terp in het centrale gedeelte aangelegd. Hierna zijn deze  opnieuw met graszaad  ingezaaid. In het hoofdveld en naast het pad aan de kant van de zuidzijde van de terp zijn wadi’s aangelegd, die ingezaaid zijn met oeverplantenmengsel, waarmee de biodiversiteit fors is verhoogd. Over de wadi’s zijn wandelelementen aangelegd, die als sponsorobject kunnen worden benut. Er is een aanvang gemaakt met het natuurlijk speelgedeelte waarvoor de resterende geldmiddelen gezocht worden. Het veilig speelgedeelte is vrijgemaakt en ook hiervoor gaan we op zoek naar sponsors. Evenals de eerdere elementen is er voor het bootcampgedeelte, dat naast de terp aan de kant van de tennisvelden is gepland een schets gemaakt en ook hiervoor worden geldmiddelen gezocht. Hiervoor hebben we 6 sponsorpakketten samengesteld.

Het resterende bosrandgedeelte naast het natuurlijk speelgedeelte is vrijgemaakt en wordt tijdens NL/doet 2016 opnieuw beplant. Het beplantingsplan voor het stinzebosgedeelte is klaar, waarvoor een aanvraag is gedaan bij het fonds duurzame ontwikkeling van de Rabobank. Er is een  plan voor natuureducatie voor jong en oud in wording waarbij seizoen wandelingen en seizoen opdrachten centraal staan. Er wordt gewerkt aan een oplossing om de waterkwaliteit van de vijver te bevorderen. Hiervoor is contact gezocht met de HAS in Den Bosch. De boomfeestdag 2016 wordt voorbereid en in het voorjaar 2016 wordt er door leerlingen van het Dongemondcollege een vleermuiskast geconstrueerd, die later in het jaar op een paal geplaatst zal worden.

[juli 2015] Ontwerpbureau Vis à Vis heeft en ontwerp en masterplan voor het Koningspark gemaakt eind 2014/begin 2015. Deze plannen zijn voorgelegd aan de gemeente en zijn bijzonder goed ontvangen. Er zijn diverse acties georganiseerd en uitgevoerd, waaronder het opstellen van een planning voor het gefaseerd uitvoeren van het masterplan. De gemeenteraad heeft in juli de benodigde middelen vrijgemaakt om de eerste fase van de realisatie uit te kunnen voeren.

[maart 2015] Na overleg met de leden van de Vereniging Koningspark is besloten de Vereniging op te heffen en een Stichting op te richten, met als doel daadkrachtiger en sneller te kunnen anticiperen op ontwikkelingen m.b.t. het Koningspark.

[november 2014] Na een afspraak met de nieuwe wethouder voor een bespreking over het masterplan is op 25 september door de gehele raad alsnog een amendement unaniem aangenomen dat de realisatie van het masterplan mogelijk moet maken. Nadat we de vereiste tweede offerte ingediend hebben heeft de gemeente voor Vis à Vis gekozen en hebben wij hen de opdracht verstrekt voor het maken van het masterplan. Na de winter hopen we dat de uitvoering van de plannen kan worden opgestart. Mogelijk kiezen wij voor een crowdfundingcampagne om het project verder uit te gaan voeren i.s.m. de gemeente. Op 27 september hebben we een geslaagde picknick voor de hele buurt georganiseerd, waarbij ook het uitrengebied officieel is geopend. We zijn in de herfstvakantie aan de voorbereidingen van het speelaanleidingegebied begonnen en het pad naar het toekomstige terras van Parkzicht is gerealiseerd. Op 8 november organiseerden we onze tweede herfstrondwandeling en er wordt gewerkt aan een vierseizoenenwandeling door het hele park.

[juli 2014] Afgelopen winter is er in een paar maanden tijd door onze vrijwilligers en met hulp van een aantal sponsors hard gewerkt in het Koningspark, waarbij het hondenuitrengebied, het bijenhotel, de tipitent en de beplanting van de oever van de vijver en borders het meest in het oog springen. Daarnaast zijn de evenementen NL-doet, de Kinderkoningsloop, de Koningsloop en de Rabobank Clubkascampagne ook hoogtepunten waar we trots op kunnen zijn.

Na een aantal gesprekken met Hoveniersbedrijf De Rooy in Dussen (met ontwerpbureau Vis a Vis uit Woudrichem) vanaf medio maart hebben we besloten dat zij prima aansluiten bij onze doelen en de expertise hebben om het geheel professioneel verder te gaan ontwikkelen van een natuurlijk park met natuureducatieve invulling en waarin spel, sport en recreatie ook voldoende aanwezig zullen zijn. Hierbij zullen ze onze eerdere plannen en wensen die in het projectplan staan verder uit gaan werken via gedeeltelijke sponsoring. We kiezen hierbij voor beheerbewust ontwerpen, waarbij de keuzes die in de ontwerpfase worden gemaakt in hoge mate van invloed zijn op de mogelijkheden en kosten voor het toekomstig beheer. Hierbij wordt gekozen voor een beheersstrategie, waarbij wordt aangegeven met welk pakket aan maatregelen aan deze doelstellingen kan worden voldaan.

Hierover hebben we o.a. de mogelijkheden met de gemeente besproken om in de toekomst het onderhoud van het Koningspark als vereniging in beheer te krijgen, waarbij we dan hoveniersbedrijven in kunnen huren, i.s.m. en aangevuld met de werkzaamheden van eigen vrijwilligers. De eerder gemaakte planning schuift door omdat de offerte voor het maken van het masterplan in april 2014 in eerste instantie afgewezen werd.

[januari 2014] Inmiddels is er over veel aspecten meer duidelijkheid en is er een ontwerpplan beschikbaar waar de invulling voor grote delen van het park in uiteengezet worden. Download hier het concept-beplantingplan (PDF-document, 1,6 mB).

[november 2013] In navolging op het rapport en richting de uitwerking van de plannen is er een kort concept stappenplan opgesteld dat op 5 november 2013 is verzonden naar de gemeenteraad ter informatie. Download hier het concept-stappenplan van november 2013 (Word-document, 19 kB).

[oktober 2013] De basis van de plannen is vastgelegd in het rapport dat door Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij in samenwerking met de Wijkraad Raamsdonksveer-Zuid is geschreven en wat hier kan worden gedownload. 

Download

Het oude rapport is hier beschikbaar

Download het nu als pdf bestand
Download