Foto werkgroep in het park

 

Nadat ik, Pieter van den Kieboom, na 27 jaar terug in mijn geboortedorp kwam te wonen viel me al snel op dat het park niet meer was wat het vroeger was. Toen ik begin augustus met Thea Hoevenaar en twee maatschappelijke stagiaires voor het Gehandicaptenplatform Geertruidenberg, waar ik ook bestuurslid van ben, een schouw deed op toegankelijkheid van het wandelpark bij de Koningstraat schrok Thea er toch wel van hoe het er bij lag. De laatste keer dat ze er was geweest was om een serie foto’s te maken voor een trouwjubileum, zoals vroeger door heel veel mensen mooie reportages in de mooie inrichting van het park gemaakt werden. Ik heb toen het plan opgevat om hier iets mee te gaan doen. Ik vond al snel Rinus Damsteegt vanuit de wijkraad en Piet Hanemaaijer als IVN gids bereid om me hier mee te helpen. Daarna vond ik al snel de site van de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM), die ik meteen gebeld  heb. We maakten meteen een afspraak op 14 augustus met Albert van Rosmalen om het park te bekijken en wat zij voor ons zouden kunnen doen. Hij vond het duidelijk gedateerd en beloofde ons zijn best te doen om steun voor het plan te krijgen. Als lid van de klankbordgroep structuurvisieplan, waarmee we op 15 augustus een eerste vergadering hadden heb ik meteen gevraagd waarom in het structuurvisieplan niets over het park stond en of er mogelijkheden waren om hier een betere invulling aan te geven, wat niet ingevuld kon worden via het structuurvisieplan. Vervolgens hebben Rinus en ik, die allebei lid van de wijkraad Raamsdonksveer zuid zijn de algehele steun van de wijkraad gekregen om het plan vorm te gaan geven. Vervolgens hebben we op 23 oktober 2012 een gesprek gekregen met wethouder Lida Verschuren, beleidsmedewerker Renée Verschuuren en Anneke Dententer van het structuurvisieplan, waar we het voorlopige plan dat Rinus getekend had verduidelijkt hebben. De wethouder vond het een fantastisch plan, maar vond dat er niets mis was met het park en dat we eerst goed de mogelijkheden moesten onderzoeken om op een stuk grasveld bij het Landonk ons plan uit te gaan proberen voordat we het hele park overhoop zouden gaan gooien. Ze had er weinig vertrouwen in dat we voldoende draagvlak zouden vinden om de mensen erbij te halen die voor het onderhoud in de toekomst zouden gaan zorgen. De gehele wijkraad verwierp het plan bij het Landonk en koos voor het park. Pas op 4 februari 2013 kregen we van de gemeente een antwoord met de eisen die de gemeente stelde om het plan uit te gaan werken, dus we konden aan de slag. Ondertussen had de KNHM ons plan ondersteund en bood twee stagiaires aan; Casper Korteweg en Milly Kors van de Hogeschool Van Hall Larenstein uit Velp. Deze werden begeleid door Dion van den Bersselaar van de KNHM bureau Arnhem en door Albert van Rosmalen als  contactpersoon voor de KNHM afdeling Brabant.

We hebben om een werkgroep te vormen een flyer gemaakt die door de wijkraadsleden in de buurt van het park is rondgebracht en er kwam een artikel in de Langstraat. We hadden al snel een werkgroep van 7 mensen met o.a. naast onze IVN gids Piet, Martijn Prins, een stedenbouwkundige uit de Koningstraat ook Joke van der Meer als teamleider van BSO Fiësta. Wij hebben met deze werkgroep een aantal keer vergaderd om met de stagiaires te gaan overleggen hoe het projectplan er uit zou  moeten gaan zien, wat onze belangrijkste wensen, mogelijkheden en eisen waren. De stagiaires  begonnen op dinsdag 23 april 2013 voor de duur van 10 weken hun stage tot 5 juli. Van hen kwam ook het verzoek om een naam voor het park te verzinnen en die werd meteen door Rinus bedacht: het idee Koningspark was geboren. Wij hebben hier voor een verzoek gedaan bij de naamstellingscommissie en die keurde het goed, waarna het naar het college van B en W ging. Ik ben samen met Piet en Jos van Hamont, de man van het groen van de gemeente een inventarisatie gaan doen in het park en de studenten zijn een vlekkenplan gaan opstellen als concept voor de verdere uitwerking van de plannen. Op 23 mei hebben we het vlekkenplan op het gemeentehuis gepresenteerd aan Jos van Hamont  en Nienke Hanselmans. Op 20 juni hebben we samen met de studenten en Albert een poging gedaan om bij de provincie subsidie te krijgen via een project om de leefbaarheid in de buurt te vergroten, maar dat werd afgewezen omdat ons project geen bovengemeentelijk karakter had. Op zaterdag 22 juni waren er opnamen van de ROS voor het programma rondje Drimmelen, waar ik de plannen rondom het Koningspark voor de TV uitlegde en wat toen later bij de SLOG te bekijken was.

Op 4 juli presenteerden Milly en Casper hun projectplan, wat er heel professioneel uitziet en goed bruikbaar is om alle toekomstige partijen enthousiast te krijgen om deel te nemen aan de realisatie. Als blijk van vertrouwen van de KNHM in het project kregen we de toezegging dat zo gauw we de vereniging bij de notaris hebben vastgelegd wij 500 euro op onze rekening gestort krijgen om mee op te starten. Helaas bleek van de werkgroep niemand de vacatures secretaris en Penningmeester voor de vereniging in te kunnen vullen.

Op 17 juli hadden Rinus en ik  een tweede afspraak met wethouder Lida Verschuren, Renée Verschuuren en Jos van Hamont om het projectplan te presenteren. Het was een constructief gesprek waarin door alle partijen werd meegedacht en oplossingen en ideeën werden aangedragen.

In die periode zijn er ook mailings uitgegaan om (bestuurs)leden voor de Vereniging Vrienden van het Koningspark  i.o., zoals we het toen nog noemden, te werven en hebben we vacatures op de website van Servicepunt Vrijwilligers geplaatst die toen te vinden waren in de vacaturebank op de website.

Op 1 augustus kwam het bericht op de nieuwsbrief van de gemeente: Wandelpark Raamsdonksveer wordt Koningspark, dus dat was ook voor elkaar. En dan op 21 augustus de uitnodiging van de griffier van de gemeente dat we op 10 september tijdens de rondetafelvergadering van 20.00 uur tot 21.00 uur de tijd krijgen om het projectplan aan de gemeenteraad en de burgers te presenteren, wat een groot succes werd. Op deze avond meldde John Gaasbeek zich aan als toekomstige penningmeester en anderhalve week later kwam daar onze secretaris Jill van Oers nog bij. Op 23 september kwam het gehele bestuur voor het eerst bij elkaar en voegde Anton Janssen zich nog daarbij om samen alles voor het oprichten van de vereniging te gaan regelen, zoals de statuten, het huishoudelijk reglement en een aanmeldingsformulier. Ook hadden we ondertussen al een hele lijst met partijen die we erbij betrokken hadden die allemaal administratief verwerkt moesten worden. Drie politieke partijen dienden een motie in om het plan onder bepaalde voorwaarden te steunen en de realisatie mogelijk te maken, die uiteindelijk ook werd aangenomen. Op 30 september hadden we in de Koloszaal onze oprichtingsvergadering met 16 aanmeldingen en op 7 oktober is de Vereniging Koningspark dan ook vastgelegd bij de notaris om de volgende dag bij de KVK ingeschreven te worden. En dan nu aan de slag.

 

Download

Het complete rapport is hier beschikbaar

Download het nu als pdf bestand
Download