Omdat het al weer een tijdje geleden is dat ik de vorige blog schreef en er heel veel gebeurd is, volgt er een heel verhaal in deze blog.

 

Voortgang van de werkzaamheden van de 1e fase

Op 22 september kwam natuurlijk tijdens de bestuursvergadering de voortgang van de werkzaamheden van de 1e fase nogmaals aan bod, waaronder de vraag of het gedeelte met voorjaarsbloemen pas komend jaar aangepakt zal gaan worden. Nu de basis voor het natuurlijk speelgedeelte al voorbereid is, kunnen we een offerte voor 40 m3 zand, verplaatsen en het leveren van grote zwerfkeien en boomstammen aanvragen bij van der Pluim. Jammer genoeg weten we ondertussen dat de bedrijven die eerder ons kosteloos hebben geholpen op een of andere manier erg teleurgesteld waren omdat ze niet benaderd zijn voor het maken van een offerte voor de 1e fase toen er toch geld vrijkwam via de gemeente. Ik heb dit zo goed mogelijk proberen uit te leggen dat dit deels vanwege de onzekerheid was of we wel of geen geld zouden krijgen, deels was vanwege de tijdsdruk om dit jaar nog op tijd te kunnen beginnen of omdat we hadden vernomen dat zo’n groot project niet in de planning paste dit jaar. Daarnaast heeft de Rooij vanaf ons eerste contact hun vertrouwen in het project omgezet in betrokkenheid door de raadsvergaderingen bij te wonen en hun aanpak paste goed bij onze wensen. Bovendien hoefden we maar een offerte aan te leveren bij de gemeente en dus niet via  aanbesteding. Aangezien er na deze eerste fase nog meerdere taken uit te voeren zijn waar andere ondernemers nog kansen krijgen, hopen we dat ze daar nog toe bereid zijn.

 

Wekelijkse werkbespreking 23 september 2015

23 september hadden we al om 8.00 uur de volgende wekelijkse bespreking in het park over de voortgang van de werkzaamheden. De wadi’ s zijn grotendeels uitgegraven en er is niet om de 10 meter, maar om de 5 meter een drainagebuis ingegraven op 50 cm diepte in het hoofdveld, waarna een laag van 5 cm speciaal zand voor een betere afvoer van het water aangebracht is. Dit wordt later 30 cm diep gespit en daarna nog gefreesd, waarna het ingezaaid kan worden met gazonmengsel. De terp is bijna op hoogte. Het is zo’ n 2.5 meter hoog en zal een mooie speelaanleiding zijn om misschien deze winter al vanaf te glijden met een sleetje of snowboard. De eerste bruggen zijn gelegd in het park en die liggen er prachtig bij in het zonnetje! De Rooij maakt een offerte om de bestrating rondom de terp in stabilisatie te leggen, wat duurder is, maar waarmee een forse besparing kan worden behaald op onderhoudskosten in de toekomst. Daar zal de gemeente een besluit over nemen om dit op te nemen in de begroting, evenals de aanpassing van het asfalt door uitslijpen rondom de betonnen bruggen over de wadi’ s. Daarna dient het asfalt opgevuld te worden om het hoogteverschil op te heffen.

Vrijdagochtend de 25e sept. hadden we in het Koningspark nog een voorbespreking voor de klusdag van de 26e. sept.

Klusdag 26 september 2015

Het was prima weer. Naast de vaste kern hadden we nog een aantal maatschappelijke stagiaires die hun uren nog niet hadden volgemaakt. In de strook achter de tuinen van de Koningstraat hebben we te weelderig groeiend onkruid verwijderd naast het vrijzetten van de eerder geplante struiken. We kregen spontaan assistentie van een aantal buren, die over het hek klommen om mee te helpen. Piet had een paar waadpakken om te weelderig groeiend riet en lisdodde aan de rand van de vijver te verwijderen en in en naast het hondenveld werd er ook nog van alles opgeruimd.

Van bakkerij Broeders kregen we weer wat lekkers voor bij de koffie, waarvoor nogmaals hartelijk dank. Deze klusdag was bijna zomers te noemen en daarvan zijn prachtige foto’s gemaakt en geplaatst op:

http://oogopgeertruidenberg.nl/2015/09/27/vrijwilligersdag-koningspark-fotoserie/

Op 26 september werd John ’s middags in Den Hout tijdens het programma van ROS-D TV ondervraagd over het Koningspark, waarvan u de opnamen kunt beluisteren via http://www.ros-d.nl/oktober2015.html. Dit is mooie pr. John geweldig gedaan!

Wekelijkse werkbespreking 1 oktober 2015

De terp is evenals het hoofdveld klaar om ingezaaid te worden. De drainage rondom de terp is gereed en de rest van de bruggen is op een speelse manier aangebracht over de wadi’ s.

De gemeente betaalt de meerkosten voor de gekozen bestrating, wat meteen als pilot voor andere locaties in de gemeente zal fungeren. Ook voor de aanpassing van het asfalt aan de bruggen staat de gemeente garant. Voor het bootcampgedeelte tussen de terp en de tennisvelden is o.a. overleg gepleegd met Jaco Bras (Move to Adventure). Hij heeft daarvoor al wat voorstellen ingebracht.

 

Ontwikkelingen sporthal Parkzicht

Op 2 oktober werd ik gebeld door Jürgen van den Elshout. Met 5 ondernemers uit de regio willen zeij sporthal Parkzicht kopen van WSG. Er is al een akkoord maar enkele ontbindende voorwaarden moeten nog met de gemeente worden besproken. Als de gemeente met de ontbindende voorwaarden akkoord gaat is de deal rond. Rene van Dieren is 1 van de 5 ondernemers. Allen zijn  zeer nauw betrokken bij sport en/of bewegen. Voetbal staat bij ze vooral in trek.

Het behoeft weinig toelichting dat de sporthal een opknapbeurt nodig heeft. Zowel aan de binnen- als aan de buitenkant moeten de nodige aanpassingen worden gedaan. Nu het Koningspark grondig wordt aangepakt, lijkt het ons goed om op korte termijn bij elkaar te komen om te zien hoe wij elkaar daarin kunnen versterken. We zullen zodoende binnenkort een afspraak met hen maken om deze mooie samenwerking vorm te gaan geven.

Entente Florale

Na een verzoek van Entente florale voor een Praktijkonderzoek Plant & Omgeving hebben we uiteindelijk toch besloten daar geen gebruik van te maken aangezien we met de expertise van Vis a Vis al voldoende kennis voor een goede keus van de beplanting gegarandeerd hebben.

 

Natuurlijk speelgedeelte

5 oktober hadden Jill, Margo en ik een afspraak om bij BNR bouwstoffen uit Werkendam grote zwerfkeien uit te gaan kiezen, die we na een paar dagen tegen een scherpe prijs geleverd kregen.

We kregen via Mertens beton uit Oosterhout een rioolbuis van 2.40 m met een diameter van 1.25 m gesponsord, maar dan moesten we wel zelf het vervoer regelen en zo’ n buis weegt een paar ton. Nadat de offerte van van der Pluim boven ons budget bleek te liggen, deed de Rooij ons een mooi voorstel dat wel paste en zij zouden ook nog de bomen evenals de zwerfkeien in het natuurlijk speelgedeelte verdelen. De buis zou ook door hen in Oosterhout opgehaald worden en in dat gedeelte gedeeltelijk ingegraven worden. Hartelijk dank hiervoor!

 

Speeltuin comité

Op 6 oktober zijn we naar de bijeenkomst speeltuin comité die de gemeente organiseerde op de gemeentewerf geweest om van alles rondom speeltuinen te horen. Dit was erg informatief.

We roepen mensen in de buurt op om in de nabije toekomst samen het speelgedeelte mee  te willen beheren en onderhouden. Rein heeft zijn interesse al getoond.

 

Wekelijkse werkbespreking 8 oktober 2015

Tijdens de werkvergadering van 8 oktober werden wij verrast door prachtige sponsorbijdragen voor het Koningspark.

  1. Door Vis-a-Vis ontwerpers werd een prachtig pakket bloemzaden cadeau gegeven voor het inzaaien van de bloemenranden langs het hoofdveld.
  2. Door De Rooy Hoveniers werden een 5-tal prachtige meerstammige Nyssa sylvactica geschonken.
  3. Nienke Hanselman en Jos van Hamont hebben aangegeven dat de gemeente Geertruidenberg tijdens de Nationale Boomfeestdag op woensdag 16 maart 2016 een nader te bepalen boom wil planten en doneren aan het Koningspark.

Hartelijk dank namens Stichting Koningspark …… en van iedereen die hiervan in het park gaat genieten!

In het voorste gedeelte wordt een ondiepe wadi met onderin drain uitgevoerd i.p.v. de voorgestelde drainage met grindkoffer. Hierdoor is een aanpassing in de uitvoering aangebracht. Het regenwater vloeit af via de nabij gelegen sloot/greppel. Over deze wadi worden de resterende betonplaten als bruggen aangelegd. De aanleg van het voorjaarsbloemenmengsel in dat veld wordt volgend jaar pas uitgevoerd.  Het drainagesysteem voor het voorste en middelste gedeelte werken

onafhankelijk van elkaar. Het gazon en de terp zijn ingezaaid en de stoepbanden voor de pad rondom de terp worden aangebracht.

Artikel in de Langstraat

Op 9 oktober had ik een afspraak met Fabian Eikhout voor een volgend artikel in de Langstraat over de ontwikkelingen in het Koningspark, dat vanwege alle artikelen rondom het oktoberfeest pas 2 weken later geplaatst kon worden.

 

Vernieling

Zaterdagochtend  10 oktober heeft een “gestoorde persoon” met een zwarte auto rond 7.15 in de ochtend door een aantal rondjes op het pas ingezaaide gazon rond te scheuren voor zo’ n 1000 euro schade aangericht. Ik ben hier heel boos en verdrietig over. Te meer omdat in de buurt mensen het hebben zien gebeuren en niemand actie heeft ondernomen door bijv. de politie te bellen. Ik begrijp dat iedereen hier zijn reden voor heeft, maar samen kunnen we wel degelijk vanuit vertrouwen iets ondernemen om dit in de toekomst te voorkomen. Samen met wijk/ en buurtbeheer, jongerenwerk en de politie willen we iedereen die zich daar voor wil inzetten via een whatsap-groep elkaar laten informeren bij calamiteiten. We hebben ondertussen een 06 nummer hiervoor beschikbaar, waarvoor binnenkort in de buurt en via de Langstraat een oproep gedaan zal worden. De gemeente zal ook aangifte doen van deze vernieling.

 

Inrichten speelgedeelte

Op 12 oktober begon de Rooij met Margo aan het inrichten van het speelgedeelte. Ondertussen ligt het er al mooi bij. Nu moeten we op zoek naar sponsors voor de palen voor o.a. de palissade en de pomp inclusief de verdere aankleding met beplanting. Ook werd de schade aan het gazon met behulp van Jim gerepareerd en opnieuw ingezaaid. Schitterend!

Op 13 oktober kwam Dhr. Buis van veiligspelen.nl langs. Hij doet in onze gemeente zijn jaarlijkse controle op veiligheid voor de speeltuinen. Hij gaf informatie waar wij in de toekomst bij het speelgedeelte op het gebied van veiligheid aan moeten voldoen.

 

 

Bestuursvergadering 13 oktober

Die avond kwamen tijdens de bestuursvergadering natuurlijk bovenstaande punten aan de orde, Ook kwam de fondsenwerving aan bod.

Tevens hebben we de maandelijkse werkdag op 24 oktober voorbereid.

14 oktober kwam Sjoerd Marcelissen langs voor een artikel in BN De stem voor donderdag.

Wekelijkse werkbespreking 22 oktober

Op 22 oktober tijdens onze werkbespreking werd besproken dat de 3 Taxodiums uit de ronding bij de betonnen bankjes naar de vijverrand verplaatst zullen worden. Op 28 oktober zal dit gebeuren met een forse lepelkraan  om de wortelkluiten niet te veel te beschadigen. Het pad wordt verder afgewerkt en het akkerbloemenmengsel zal in de borders ingezaaid worden. De kwijnende Rhododendrons aan de kant van de parkeerplaats zijn verwijderd en het gazon is al goed aan het ontkiemen, wat in de navolgende warme dagen nog sneller doorzet om al snel weer een groen tapijt te vormen.

 

Klusdag 24 oktober

Tijdens deze werkdag hebben onze oudere, trouwe  leden, Piet, Jim en Rein met John en mij langs de tennisvelden een flink stuk ontdaan van bramen. Er is veel werk verzet. Goed gedaan!

 

Eindevaluatie werkzaamheden 1e fase

Op 9 november hebben de bestuursleden een eindevaluatie met de gemeente over de werkzaamheden rond de 1e fase, de boomfeestdag 2016 en zal het over het toekomstige beheer en onderhoud van het park gaan.

 

Burgerinitiatieven in Noord Brabant

Op 30 november is er een slotbijeenkomst gepland in het gemeentehuis voor de 3 deelnemende burgerinitiatieven in Noord Brabant die begeleid werden door Entente florale in het project Groen doen groen ondernemen, waarbij we de cheque van 1000 euro krijgen die daaraan verbonden is. Daarbij zullen ook de provincie en betrokken ambtenaren, Vis a Vis, de Rooij hoveniers en ons bestuur aanwezig zijn.  Daarna is er een rondleiding in het Koningspark gepland. Voor een artikel van 5 pagina’ s in de Vitale groene stad over dit initiatief zal ik benaderd worden.

 

Geleidehond Umit

Op 26 oktober werd mijn geleidehond Umit opgehaald, omdat hij te veel fouten maakte en te snel afgeleid was. Heel jammer, want het is een heel lieve hond. Ik kon niet voldoende op Umit vertrouwen. Tot ik een andere hond heb, moet ik het met mijn blindenstok doen. Dit gaat me wel lukken, maar is wel wat lastiger.

Bestuursvergadering 27 oktober

Tijdens de bestuursvergadering hebben we bovenstaande punten besproken, evenals het vormgeven van de fondsenwerving en besloten we dat we toch geen natuurdag op 7 november zullen organiseren vanwege het ontbreken van iemand die daar leiding aan kan geven op die dag.

De werkzaamheden ter voorbereiding van het bootcampgedeelte schuiven we ook door.

Piet en Frans gaan het concept voor de 4 seizoenenwandeling maken, waarvoor we ook 1000 euro kunnen krijgen binnen de wedstrijd Kern met Pit. Half november komt hiervoor iemand langs om het conceptplan te beoordelen. Deze week wordt het werk van de 1e fase afgerond en kunnen we met z’ n allen heel trots zijn op het voorlopige resultaat.

 

Sponsoring Wilsdonck Natuurlijk speelgedeelte

Naast de eerder genoemde sponsoractiviteiten willen wij u nog eens wijzen op het feit dat niet alleen volwassenen ons ondersteunen, maar ook jongeren. De kinderen van de Wilsdonck hebben vorig jaar op de Koningsdag tijdens de sponsorloop 1800 euro voor het natuurlijk speelgedeelte opgehaald. Dit is niet mis. Onze dank is dan ook groot.