Maandagochtend 11 mei hadden we een afspraak bij Toon Siemons over de organisatie van het evenement Hallo Raamsdonksveer op 12 juni, waarvoor toen al heel wat lokale ondernemers aan Anja van Campenhout van Restaurant  Triangel, die de motor achter dit evenement is, hadden toegezegd om met een kraampje deel te nemen aan deze Ladies and Gentlemen Evening. We bespraken ook hoe we de loterij om geld in te zamelen voor het veilig speelgedeelte voor o.a. kinderen met een beperking vorm zouden geven. Het doel was om rond de 50 ondernemers erbij te betrekken.

12 mei had ik een afspraak met Fons Vermeulen van VMBO Dongemond afdeling houtbewerking en Arjan Stoop om eindelijk de tekening van de vleermuiskast te bespreken en die werd goed bevonden om de week daarna al met een paar leerlingen er aan te gaan werken, zodat die voor de zomervakantie nog klaar kan zijn. Arjan zal bij Brabants Landschap een subsidie aanvragen en wij dienen nog een vergunning voor het plaatsen van de paal van 6 meter hoogte te krijgen van de gemeente. Wij hebben ondertussen bij de gemeente gevraagd of wij, omdat we alles in het park doen voor de gemeente vrijstelling kunnen krijgen voor de betaling van de leges, aangezien de gemeente de eigenaar van het Koningspark blijft. Voor de vleermuizen zou het mooi zijn als die paal met kraamkamer er staat voordat ze naar hun winterverblijven gaan om zo al kennis te maken met deze nieuwe lokatie voor de eerste fase van hun nakomelingen.

Die avond bespraken we tijdens de bestuursvergadering de lopende zaken zoals o.a. het rondetafelgesprek, de dag van het park en Hallo Raamsdonksveer.

18 mei kwam een journalist van BN De Stem, Sjoerd Marcelissen bij me langs om een artikel over het rondetafelgesprek voor de volgende dag in de krant op te stellen. In het afgelopen weekend kwamen we erachter dat de stukken over het masterplan helaas niet naar de hele raad doorgestuurd bleken te zijn, zodat we dit alsnog gedaan hebben. Ondertussen had John het masterplan ook al op de site geplaatst en kan iedereen het downloaden. Die middag hadden John en ik een afspraak met Gerwin Kieboom van Brabant Groen over de mogelijkheden die zij zagen om ons met de verdere uitvoering van de plannen op de een of andere manier te ondersteunen of tegemoet te komen, waar we later bericht over kregen dat ze bereid zijn om te sponsoren (in uren en eventueel tweedehands materiaal). Omdat de aanpak van de drainage een flinke klus is die we dit jaar liefst nog willen realiseren gaven ze aan dat ze dat niet ging lukken, maar in een later stadium mogelijk bereid waren om op de een of andere manier samen te werken.

Die avond hadden we nog even tijd om in het Koningspark een foto te laten maken voor bij het artikel, in de Stem van de 19e mei, waarbij we tevergeefs op Jill gewacht hebben, die helaas het laatste mailtje daarover niet gelezen had en ook niet meer telefonisch bereikbaar bleek, waardoor John en ik zonder haar op de foto kwamen. Die avond hadden we de volgende bespreking bij de Triangel met zo veel mogelijk ondernemers die deel zouden gaan nemen om goede afspraken te maken voor die avond. Ondertussen waren het er al zo’n 35, maar het zouden er nog heel wat meer worden.

Het rondetafelgesprek op 19 mei waarop wij het masterplan voor de herinrichting van het Koningspark aan de gemeenteraad en belangstellenden konden presenteren ging prima, al hadden we wat opstartproblemen vanwege een technische storing met de usb-stick en de pc waarop de plannen op het grote scherm werden getoond. Ik heb toen dat gat maar opgevuld met een mondelinge uitleg van het voorafgaande traject met enige hoogtepunten en aktiviteiten die we al gerealiseerd hadden. Margo van Beem van Vis a Vis legde uit wat er allemaal in de planning opgenomen is met vooral de nadruk op het eerstvolgende grote deelproject van de aanpak van het te natte gazon met de daarvoor geschikte drainage, een terp, wadi’s en het inzaaien van de gazons , waarvoor wij de middelen zoeken via een raadsbesluit. Kevin van Oort, de wethouder openbare ruimte die al een voorbereidend voorstel opgesteld had bood de mogleijkheid aan om 50% van het gevraagde bedrag door de gemeente bij te dragen voor het eerste deelprojecten en de rest van de 90.000 euro zouden we dan zelf bij elkaar moeten zien te verzamelen via subsidies, fondsen of sponsoring. De reacties van de raadsleden waren overwegend positief met mogelijkheden om tot uitvoering te komen. Hierover zou op 11 juni tijdens de discussieraad een besluit genomen kunnen worden, waarover dan op 2 juli tijdens de raadsvergadring gestemd dient te worden, dus moeten we nog even geduld hebben. De agenda van 11 juni bleek zo vol dat om 11.20 de vergadering gesloten werd om op 16 juni behandeld te kunnen worden in de discussieraad. Of nou uiteindelijk het een a- of een B-stuk geworden is werd mij niet duidelijk, wat betekent dat 2 juli de definitieve beslissing genomen wordt en dat de kans groot is dat we de helft van de gemeente krijgen.

26 mei bespraken we zoals gewoonlijk de lopende zaken zoals de dag van het park, Hallo Raamsdonksveer, evaluatie van het rondetafelgesprek en een mogelijkheid van een subsidie van maximaal 15.000 euro die de gemeente kan aanvragen bij de provincie voor projecten vanuit een burgerinitiatief als het Koningspark, die vanaf 26 mei geopend word.

De dag van het park op 31 mei begon droog, de rondleiding die Piet aan mijn familie gaf omdat wij op die dag ook onze jaarlijkse familiedag hielden was heel interessant en we hebben nog droog kunnen picknicken onder de vleugelnoten op het gras. Er waren toch heel wat bezoekers om de foto/expositie die door het Veers erfgoed in hun kiosktent samen met onze plannen getoond werd, maar jammer genoeg begon het later in de middag te regenen, waardoor dit mooie evenement eerder werd afgebroken. Iedereen hartelijk bedankt voor de inzet en John heeft hierover een leuk artikel geplaatst in de Langstraat van die week.

De ijsverkoop viel natuurlijk ook in het water, evenals de inbreng van Bergse beestenboel en Fauna. 1 juni hadden we bij de Triangel een vervolgafspraak met de betrokkenen die zich met de presentatie op de avond van de 12e juni actief zouden bezighouden en er waren al aanmeldingen voor optredens.

Ik had kort na de 26e mei er bij de ambtenaar die binnen de gemeente de aanvraag voor de subsidie bij de provincie zou afhandelen al op aangedrongen dit op dringend verzoek van de provincie zelf snel te doen, omdat de 150.000 euro die er te vergeven was mogleijk ook deze keer weer snel op zou zijn en op is op. Dit duurde naar mijn mening te lang, waarvoor ik enige mailtjes en telefoontjes gepleegd heb, waarna deze toch op 4 juni is ingediend. Omdat mijn ongeduld niet de schoonheidsprijs verdiende heb ik een paar dagen later mijn excuses hiervoor aangeboden aan de betrokken ambtenaar en hopen we die 15.000 euro van de provincie te krijgen. Als we hierbij de 10.000 euro voegen die we via een fonds van de Rabobank hebben aangevraagd en waarvan we eind deze maand mogelijk bericht krijgen kunnen we met de benodigde ondersteuning van de beslissing van de raad op 2 juli daarmee met de uitvoering van de drainageplannen op 1 september beginnen.

8 juni hadden we een afspraak met William van de Pluim van de Rooij Hoveniers om voorbereidende taken te bespreken zoals een offerte en een bestektekening die nodig zijn om aan de slag te kunnen gaan met de aanpak van de drainage zo gauw de middelen daarvoor geregeld zijn.

9 juni op onze laatste bestuursvergadering voordat Jill op een welverdiende vakantie gaat bespraken we naast de manier waarop de loterij op de eerste Hallo Raamsdonksveer met lootjes zou gedaan worden en dat Jill zal onderzoeken of het voor onze stichting interessant en mogelijk is om BTW/plichtig te worden, zodat we die van de komende opdrachten terug kunnen vorderen van de belastingdienst. Ook willen we na de zomer opnieuw beginnen met de Koningsparkwerkdagen op een nog nader te bepalen zaterdag van de maand.

11 juni presenteerde Margo van Beem van Vis a Vis ons de tekeningen van het veilig speelgedeelte met daarin o.a. een glijbaan speciaal voor kinderen met een beperking, een aangepaste zandtafel met een zandtakel, een spannende wilgentunnel, een boomstronk met daar omheen een haag van interessante struiken en een poortje om het geheel af te sluiten, zodat alle kleintjes daar veilig kunnen spelen.

De eerste Hallo Raamsdonksveer kunnen we succesvol noemen metprachtig zomeravondweer, 51 lokale deelnemende ondernemers met hun kraampjes, een knallende opening door de Bergse batterij met doedelzakmuziekoptredens van koren en zangeressen. Alles werd zoals te verwachten was door Dingeman Knaap op humorvolle wijze aan elkaar gepraat, terwijl Jos Schenkelaars het geluid en de muziek verzorgde. Er werden heel wat lootjes verkocht, waarmee de prachtige prijzen die door de deelnemende ondernemers ter beschikking waren gesteld konden worden binnengehaald en de loterij leverde uiteindelijk 762 euro op, waar we heel blij mee zijn omdat het een mooie aanvulling voor de aanleg van het veilig speelgedeelte in het Koningspark is. De uitslag van de loterij met de winnende nummers en de bijbehorende ondernemers die hun prijzen aangeboden hebben zijn te vinden op www.halloraamsdonksveer.nl. Onze dank gaat uit naar alle deelnemende ondernemers, vrijwilligers, artiesten, bezoekers en vooral naar Anja van Campenhout van Restaurant Triangel, die de motor achter dit prachtige lokale evenement was.

Wij wensen iedereen alvast een fijne zonnige zomervakantie toe.